Скоро хаштаговете ще могат да се използват за много повече от връзка към дискусията в любимата ви социална мрежа. Квантовите физици са разработили квантов чип с формата на хаштаг (показан по-долу), който отново ще потвърди съществуването на майорански фермион - частица, която съществува едновременно като материя и антиматерия. Италианският физик Еторе Майорана извежда теорията за възможността за съществуване на такива частици през 1937 г., описвайки техните възможни структура и свойства. Според него майоранският фермион е едновременно вещество и антивещество, което може да съществува в природата и притежава висока стабилност и много слаба реакция с обикновената, заобикаляща ни материя. Точно това последно свойство затруднява повече от 80 години учените от цял свят в тяхното търсене и откриване на частицата. Учените са установили, че индиево-фосфидните нанопроводници във формата на познатия ни хаштаг създават затворена верига, в която частиците могат да преминават една през друга, а не да се унищожават, както биха направили, ако се движат по „една жица“. Същото е като да се построи инфраструктура, в която пътищата имат кръстовища, а трафикът не се извършва в една-единствена лента – катастрофите ще се сведат до минимум.

Процесът за произвеждане на тези нанопроводници и техните частици не е никак сложен. Трябва хаштаговете да се изложат на поток от алуминиеви частици, които създават свръхпроводящи слоеве върху определени части на жиците, което от своя страна задейства появата на майоранските фермионни частици. А целият този процес трябва да се случи до температура, близка до абсолютната нула, за да може да се гарантира добрият контакт. Минус 272 градуса по Целзий, или само с 1 градус над абсолютната нула.

Ако хашчипът проработи така, както се очаква, това ще разклати разбиранията за частиците и квантовата физика. А на практика може да доведе до откриването на квантовия компютър. Два „оплетени“ майорански фермиона могат да доведат до формирането на първите кюбити, които ще могат да правят изчисления в квантови системи, отваряйки вратите към компютри, които ще могат да решават много проблеми наведнъж. Разбира се, има много дълъг път, докато това стане факт. Как ще се произвеждат масово тези чипове? Тази прост модел може да се превърне в повратна точка в създаването на компютрите.

Оцени:
Рейтинг: 5
Още от HiEnd

Най-вероятно хората са виновни за затоплянето на Луната

13 | 18.06.2018