Apple изплати на Nokia 2 милиарда долара, за да избегне по-нататъшни патентни спорове

Apple изплати на Nokia 2 милиарда долара, за да избегне по-нататъшни патентни спорове

8 | 29.07.2017