ЕС: Facebook и Twitter не защитават достатъчно потребителите

ЕС: Facebook и Twitter не защитават достатъчно потребителите

2 | 16.02.2018